Nova KBM

Optimizacija ispisne flote u cijeloj mreži poslovnica i uvođenje središnjeg MyQ rješenja za upravljanje ispisom samo je početak plodne i učinkovite suradnje.
Maštovitom softverskom nadogradnjom multifunkcijskih uređaja prepolovljeno je opterećenje zaposlenika banke, a banci je omogućena praktična digitalizacija poslovanja u ovom segmentu radnih procesa.