sl-SIen-GBhr-HRhr-BAsr-Latn-ME

PODACI O DRUŠTVU (sjedište)
Tvrtka Xenon forte Zagreb d.o.o. je registrirana kao društvo s ograničenom odgovornošću. Djelatnost poduzeća je distribucija pisača i fotokopirnih uređaja,opreme i potrošnog materijala kao i keramičkih proizvoda za kućanstva tvrtke Kyocera u Republici Hrvatskoj. Također u djelatnost spada i distribucija Mede8er proizvoda i Synology NAS servera i računalne opreme. Osnovna joj je djelatnost informatički inženjering, što čini odličnu osnovu za tehničku podršku i razvoj aplikacija za tvrtku Kyocera.

Naziv: XENON FORTE ZAGREB d.o.o. za trgovinu i usluge  
Skraćeni naziv: XENON FORTE ZAGREB d.o.o.  
Adresa: Slavonska avenija 24/6, 10 000 ZAGREB
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću  
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu  
Godina osnivanja: 2000. godina 
MBS: 080370481  
MB: 01524976  
OIB: 28212527269  
Transakcijski račun: 2360000-1101317801 Zagrebačka banka d.d. Zagreb  
  
Radno vrijeme: PON-PET   08:00 – 16:00
Telefon: +385 (01) 6185 - 824
Fax: +385 (01)  6185 - 825    

UVJETI PRODAJE
Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.
Ako naručena roba nije isporučiva, Xenon-forte  d.o.o. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara najranije slijedeći dan isporučiti će robu kupcu prema odbranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat sredstava.
Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu. Kod uplata u hrvatskim poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan, a u velikom broju slučajeva dva radna dana od dana uplate, a kod plaćanja u poslovnicama Hrvatskih pošta, minimalno dva radna dana nakon uplate.
Ukoliko plaćate virmanom ili općom uplatnicom i želite da Vam pošiljka stigne što prije za ovu vrstu plaćanja, molimo Vas pravilno popunite virman ili opću uplatnicu i obavezno upišite pravilan poziv na broj odobrenja, jer znatno može utjecati na brzinu isporuke, a uplatu izvršite u poslovnoj banci prije 12.00 sati.
Za sve uplate koje su primljene prije 12.00 sati i vidljive su na našem računu, isporuka kreće isti ili slijedeći radni dan, a vrijeme isporuke nadalje ovisi o uvjetima isporuke kurirske službe i adresi na koju se roba isporučuje. Za sve uplate primljene poslije 12.00 sati, isporuka kreće najranije slijedeći radni dan
Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u Web Shopu nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. Xenon- forte d.o.o. zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu.
Plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama: MasterCard®, Maestro®, Visa, American Express®
        
   
UVJETI DOSTAVE
Dostavu robe vrši kurirska služba DPD i to isključivo na području Republike Hrvatske. Iznimno, roba može biti isporučena i na neki drugi način. Robu šaljemo na trošak i rizik kupca.
Ukoliko je plaćanje proizvoda izvršeno radnim danom (pon. - pet.), naručeni proizvodi dostavljaju se kupcu najranije slijedeći dan nakon što je transkcija provedena, a kad je uplata izvršena subotom ili petkom poslije podne proizvodi se dostavljaju prvi slijedeći radni dan.
Robu možemo poslati i pouzećem! 

REKLAMACIJE
Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Servis i rezervne dijelove osigurava Xenon forte d.o.o. kao ovlašteni zastupnik za Kyocera uređaje i opremu na području Republike Hrvatske. Neispravni uređaj možete odnijeti direktno u Xenon forte Zagreb d.o.o. ovlašteni servis, nakon čega ćemo utvrditi ispravnost i nastojati otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku.  Prilikom prijave neispravnog proizvoda potrebno je obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja. 

POVRATI ISPRAVNE ROBE
Prema Zakonu o zaštiti potrošača potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke. Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora u Xenon forte – Zagreb d.o.o. pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Roba može biti vraćena isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu Xenon forte Zagreb d.o.o., Slavonska avenija 24/6, 10000 Zagreb sa naznakom – Povrat robe. Ukoliko je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi povrat će biti odbijen.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora
Za Xenon forte – Zagreb d.o.o., Slavonska avenija 24/6, 10 000 Zagreb, 01/6185-824, info@xenon-forte.hr.
Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum)
U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).
__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

ODGOVORNOST O MATERIJALNIM NEDOSTACIMA
Prodavatelj će načelno biti odgovoran za materijalne nedostatke stvari neovisno o tome je li za njih znao, uz iznimku zakonom propisane mogućnosti ugovornog isključenja odgovornosti prodavatelja. Prodavatelj je odgovoran za nedostatke koje je stvar imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, kao i za nedostatke koji se pojave nakon toga, ukoliko su oni posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Kod vidljivih nedostataka (vidljivih uobičajenim pregledom robe) kupac ima rok od 8 dana od pregleda da javi prodavatelju kako je pronašao nedostatke. U slučaju da kupac ne obavijesti prodavatelja o materijalnim nedostacima u tom roku, gubi prava koja bi mu po toj osnovi pripadala.
Kod skrivenih nedostataka (koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom robe) kupac je dužan u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkrio o tome obavijestiti prodavatelja. Rok u kojem je moguće prodavatelju isticati skrivene nedostatke je dvije godine od primitka robe u posjed kupca.
Hrvatski Zakon o obveznim odnosima propisuje da u situaciji kada je prodavatelj znao da predmet ima skrivene nedostatke, i o tome nije obavijestio kupca, više ne vrijede nikakvi rokovi, tj. ne postoji zastara i kupac ne gubi svoja prava, neovisno o proteku vremena.
Svaki kupac koji pravodobno i uredno obavijesti prodavatelja o materijalnom nedostatku stvari (bilo vidljivom ili nevidljivom) može po svom izboru:
1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
3) zahtijevati sniženje cijene,
4) izjaviti da raskida ugovor (osim kada se radi o neznatnim nedostacima).

INFORMACIJE NA WEB TRGOVINI
Xenon forte Zagreb  d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim.  Xenon forte Zagreb  d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Xenon forte Zagreb  d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje info@xenon-forte.hr. 

CIJENE U VALUTAMA/PRICES IN OTHER CURRENCIES
Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se naplatiti na Vašoj kreditnoj kartici izračunat je konverzijom cijene iz eura u hrvatsku kunu prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos će se konvertirati u Vašu lokanu valutu prema tečajnoj listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj web trgovini. 

PRICES IN OTHER CURRENCIES
If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here. All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site. 

UVJETI KORIŠTENJA
Stranice www.xenon-forte.hr su u vlasništvu tvrtke Xenon forte Zagreb  d.o.o. Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Zadržavamo pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. 

COPYRIGHT
Stranice www. xenon-forte.hr su u vlasništvu je tvrtke Xenon forte Zagreb d.o.o. Sav sadržaj na www.xenon-forte.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su tvrtke Xenon forte Zagreb d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. 

VAŠ KORISNIČKI RAČUN
Ako koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za povjerljivost Vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaše korisničko ime i lozinku. 

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
Kada posjetite www.xenon-forte.hr ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s www.xenon-forte.hr. Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.xenon-forte.hr . Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. 

PRIJAVE POVREDE ZAŠTITE I PRAVA
Xenon forte Zagreb d.o.o. poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nam o tome obavijestite. 

PRIVATNOST PODATAKA
Xenon forte Zagreb d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Xenon forte Zagreb d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Xenon forte Zagreb d.o.o. Stranice služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke. Xenon forte Zagreb d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Xenon forte Zagreb d.o.o. se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim protokolom SSL uz uporabu 128-bitne enkripcije, što se u svijetu smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Xenon forte Zagreb d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Xenon forte Zagreb d.o.o. Prodajno mjesto koristi WSpay™ Payment Gateway sustav sa transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama.
Registracijom na stranicama ove web trgovine potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja.

Ugodnu kupovinu vam želi

Xenon forte d.o.o.